Magnetizace, neboli magnetování je proces, při kterém dochází ke zmagnetování dosud nemagnetické látky, a to působením vnějšího magnetického pole. Které typy magnetizace existují a jak se dělí? Co znamená axiální, diametrální či radiální? Vyznejte se ve způsobech magnetování.

Typy magnetizace

Axiální magnetizace

Axiální magnetizace.

Běžně prodávané magnety mají axiální magnetizaci. To znamená, že se magnetické póly nacházejí na rovných plochách magnetu, tedy kolmo na plochu. Pokud magnet například přiložíte ke dvířkům ledničky, přicvakne se na ně plochou rovnou stěnou.

Diametrální magnetizace

Diametrální magnetizace.

Diametrálně magnetovaný magnet se od axiálně zmagnetovaného odlišuje přitahováním na své boky, tudíž svisle na plochu. Když takový magnet přiložíte třeba k magnetické tabuli, přicvakne se k ní boční, tedy zaoblenou stěnou.

Multipólová magnetizace

Multipólová magnetizace.

Multipólově magnetovaný magnet má více magnetických pólů. S multipólovou magnetizací se setkáte zejména u magnetických pásek a fólií. Póly jsou uspořádané v pruzích, aby se magnet lépe udržel na malé ploše. Magnetickou fólii tedy přichytíte na feromagnetický povrch plochou stranou.

Radiální magnetizace

Radiální magnetizace.

Radiálně magnetované magnety mají póly umístěné na vnější a vnitřní straně pláště. Radiální magnetování se využívá hlavně pro kruhové neodymové magnety – radiální prstence, jejichž použití umožňuje přesnější a homogenní rozmístění magnetických pólů, například v rotoru elektromotoru.

Radiálně magnetizované magnety se hodí pro použití ve strojírenství, robotice, chirurgii nebo při řízení technologických procesů.

Radiální magnetizace se dále dělí na bipolární a multipolární.

Bipolární radiální magnetizace

Bipolární magnetizace.

U bipolárního typu magnetování je jeden magnetický pól na vnitřní stěně prstence a druhý na vnější straně prstence.

Multipolární radiální magnetizace

Multipolární magnetizace.

U multipolární magnetizace má magnet pólů více a póly jsou ve svislých, anebo zkosených pruzích.

Jak bývají určité typy magnetů běžně magnetizované?

Neodymové kotouče, kruhy, kvádry, kostky a tyče

Většina kotoučových magnetů a kruhových magnetů má axiální magnetizaci – póly jsou na kruhových plochách. Existují také diametrálně magnetizované kotouče a kruhy s póly na stranách.

Kotoučový magnet s axiální magnetizací.

Kotoučový magnet s axiální magnetizací.

Neodymový kruh s diametrální magnetizací.

Kruhový magnet s diametrální magnetizací.

Kvádrové magnety mají severní a jižní pól na obou největších plochách, jsou magnetizované axiálně.

Magnetický kvádr s axiální magnetizací.

Axiálně magnetizovaný kvádrový magnet.

Tyčové magnety mají magnetické póly na kruhových plochách. Ale existují i neodymové tyče T-10-20-DN a T-04-10-DN, které jsou zmagnetované diametrálně po stranách.

Neodymové tyče s diametrální magnetizací.

Axiálně magnetizovaný tyčový magnet.

Neodymové kostky mají severní a jižní pól na protilehlých plochách.

Neodymové kostky.

Magnetická kostka.

Magnetické fólie

Magnetické pásky a fólie jsou magnetovány multipólově.

Samolepicí magnetická páska a magnetická fólie jsou ideální pro nalepení na jmenovky, pro označování zboží a regálů ve skladech, na veletrzích.
Hodí se i pro výrobu magnetek na lednici nebo pro tvorbu suvenýrů. Podívejte se na další způsoby využití.

Magnetická fólie.

Magnetická fólie.

Čtěte dál o magnetických zajímavostech na blogu Magnetik.cz.