Břemenové zvedací permanentní magnety jsou moderním způsobem, jak zvedat těžká břemena ve výrobě, průmyslu, skladech. V čem je jejich používání lepší než jiné způsoby zvedání břemen a materiálu? Zjistěte největší výhody břemenových magnetů.

Co je břemenový magnet a jak funguje

Břemenový magnet je magneticky velice silný neodymový magnet nebo jejich soustava. Konstrukci tvoří pevný ocelový rám, v němž jsou umístěné silné neodymové magnety.

Aby se s břemenovým magnetem dalo pracovat, jsou vnitřní magnety vypínatelné pomocí ovladací páky, rukojeti. Ta má navíc aretační mechanismus.

Zvedací magnet zavěsíte pomocí závěsného oka k háku jeřábu nebo kladkostroje. Břemenové magnety mívají také pólové nástavce a samozřejmostí je typový a instruktážní štítek.

Postup práce s břemenovým magnetem

Magnet zavěsíte za závěsné oko například na hák jeřábu. Pracovník magnet přiblíží do kontaktu se zvedaným materiálem. Pomocí páky aktivuje magnetickou sílu a páku zaaretuje.

Nyní je magnet pevně spojen se zvedaným materiálem a pomocí jeřábu či jiného zvedacího mechanismu se může transportovat na jiné místo, za doprovodu břemene pracovníkem.

Po položení materiálu na pevné podloží pracovník magnet deaktivuje a magnetická síla se uvolní. Stejně jako v případě jiných zvedacích systémů, nesmí nikdo stát pod zvednutým břemenem.

Břemenový magnet PML-1000 s nosností 1000 kg.
Břemenový magnet PML-1000 s nosností 1000 kg.

Kde se dají břemenové magnety použít a kdy ne?

Pomocí břemenových magnetů se dají zvedat pouze feromagnetické materiály, jako je ocel, ocelolitina, železo. Můžete zvedat i jiné, feromagneticky slabší materiály, ale zvedací kapacita se pak snižuje. U nerezi 430F je zvedací kapacita poloviční, u litiny 45% a u niklu pouze 10%. Pro zvedání břemen s oválným povrchem, například trubek, rour, válců, existují speciální typy břemenových magnetů.

Břemenové magnety jsou vhodné na zvedání břemen s plochým povrchem, například traverzy a železné či ocelové konstrukce, výpalky. Zvedání plechů břemenovými magnety je možné s tloušťkou větší než 6 milimetrů.

Výhody břemenových magnetů

Ve srovnání s jinými způsoby zvedání mají břemenové magnety několik výhod:

1) Na ovládání břemenového magnetu stačí jeden pracovník

Na zavěšování břemen například pomocí řetězů nebo ocelových lan bývá potřeba více pracovníků. Manipulaci s břemenovým magnetem zvládne jen jeden člověk, který magnet umisťuje na břemeno a ovládá aktivační páku. Ušetříte tak lidské zdroje pro jinou práci. Manipulace s magnetem je rychlá, ušetříte i pracovní čas.

2) Břemenové magnety nepotřebují k provozu elektřinu, jsou úsporné

K provozu není potřeba přívod elektrické energie, což je i výhodou při jejím případném výpadku. Permanentní magnet funguje stále. Stačí jen aktivovat magnetickou sílu pomocí ovladací páky. V porovnání s elektromagnetem ušetříte díky nulové spotřebě elektřiny za energie.

Průmyslové elektromagnety pro svoji činnost spotřebují mnoho energie.
Průmyslové elektromagnety pro svoji činnost spotřebují mnoho energie, permanentní břemenové magnety fungují bez elektřiny.

3) Mají velkou nosnost, přitom jsou skladné

Břemenové magnety unesou až 60násobek své hmotnosti. K dispozici jsou břemenové magnety s nosností od 100 do 2000 kg. Pokud je zrovna používat nepotřebujete, můžete je uložit i na malém prostoru.

4) Zvedání břemenovými magnety je bezpečné

Dodržíte-li všechny bezpečnostní předpisy, je práce s břemenovými magnety bezpečná. Předejdete tak například destrukci nosných řetězů nebo uvazovacích lan, které se mohou během opakované manipulace poškodit, anebo v případě chybného ukotvení narušit. To v případě břemenového magnetu nehrozí. Pokud není magnetická síla správně aktivovaná, břemeno se nezvedne. Magnet ani nelze aktivovat „naprázdno“.

Samozřejmě i břemenové magnety podléhají nutnosti pravidelné údržby a servisu. Každý týden je třeba zkontrolovat stav magnetu, závěsného oka, ovladací páky i aretačního mechanismu, jestli na nich nejsou poškození či deformace.

Pokud máte kvalitního dodavatele, mívá pro případ poškození k dispozici i náhradní díly, jakým je například náhradní páka pro břemenový magnet.

5) Dlouhá trvanlivost břemenových magnetů

V případě pravidelného servisování a dobrého zacházení vám břemenové magnety budou sloužit více než deset let provozu.

Čtěte také: Jak naložit slona v brnění na náklaďák? Použijte břemenový zvedací magnet

6) Možnost využití více magnetů najednou ovládaných i na dálku

Výhodou břemenových magnetů je i možnost zapojit jich více najednou, čímž se zvedací nosnost ještě zvýší. Pro zvedání extrémně těžkých břemen pomocí neodymových permanentních magnetů jsou určené sestavy břemenových magnetů s elektrickým ovládáním aktivace magnetické síly.

Dálkové ovládaná soustava permanentních břemenových magnetů.
Dálkové ovládaná soustava permanentních břemenových magnetů.

Díky tomu je může ovládat přímo jeřábník ze svého pracoviště. Přitom jsou i takové magnety stále velice bezpečné a energeticky úsporné. I když dojde k výpadku dodávky elektrické energie, transportované břemeno zůstane zavěšené, jen nebude na dálku možné vypnutí magnetické síly. A opačně – pokud do elektricky ovládaných mechanismů nepoteče elektrický proud, magnety se neaktivují a nedojde ke spojení se zvedaných břemenem. Všechny na dálku ovládané funkce se obnoví hned po obnově dodávky elektrické energie.

Servisní odtrhová zkouška jednou ročně

Norma ČSN EN 13155 stanovuje jednou ročně povinnost otestování odtrhovou zkouškou, což vám zajistí dodavatel břemenového magnetu, anebo odborníci v servisním místě společnosti Unimagnet.cz

Spodní strana břemenového magnetu.
Spodní strana břemenového magnetu.

Bezpečnostní koeficient břemenových magnetů je běžně 3:1. To znamená, že během odtrhové zkoušky musí břemenový magnet udržet alespoň trojnásobek uváděné nosnosti.

Používáte už břemenové magnety? Jak vám vyhovují?

Sledujte další magnetické zajímavosti o využití magnetů Magnetik.cz.