Přemýšlíte, které kovové předměty mohou být ukryté pod hladinou rybníka nebo řeky blízko vašeho bydliště? Zjistěte to pomocí magnet fishingu. Naučte se v pátém díle seriálu postup pro efektivní magnetický lov.

Ze čtvrtého dílu seriálu o magnetic fishingu víte, které lano se pro magnetický lov hodí a jaký uzel je dostatečně pevný.

Postup při magnet fishingu

1) K lanu přivažte magnet na magnet fishing pomocí pevného uzlu.

Magnet pro magnet fishing.

2) Jelikož je většina kovových předmětů, které z vody vytáhnete, zrezivělá, natáhněte si na ruce ochranné rukavice. Díky tomu se nezašpiníte a neporaníte. Navíc v rukavicích se vám bude lano lépe držet.

3) Lano pro magnet fishing si do jedné ruky připravte v podobě volnějších velkých ok. V druhé ruce držte silný magnet přivázaný k lanu. Magnet vhoďte do vody a přitom lano ve druhé ruce uvolněte.

Postup při magnet fishingu.

4) Šplouch. Nyní máte fishing magnet už ve vodě.

Způsoby magnet fishingu.

Existují dva způsoby, jak lovit:

a) Magnet přitáhněte k místu, kde stojíte. Nespěchejte, při pomalém a konstantním pohybu se kovové předměty lépe nachytají a ty už přichycené zůstanou dál k magnetu přicvaknuté, neupadnou.

b) Anebo namísto toho, že budete magnet přitahovat k sobě, jděte pomalu podél břehu. Tímto způsobem pokryjete větší oblast. Za lano občas zatáhněte a zkontrolujte, zda se k magnetu nějaké předměty nepřichytily. 

Magnet fishing.

Jakmile ucítíte na laně mírný tah, znamená to, že se k magnetu něco přicvaklo. V tom případě lano opatrně přitáhněte ke břehu a na úlovek se podívejte.

Technika magnet fishingu.

5) Nalezené poklady a výbavu vložte do igelitky nebo plastového kýble. Ruce si otřete hadrem a ošetřete antibakteriálním gelem.

6) Co dělat po skončení lovu? Až dorazíte domů, lano, magnet i ostatní výbavu opláchněte čistou vodou, nechte uschnout a sbalte pro další magnetic fishing výpravu.

Bezpečnost při magnetickém rybolovu

  • Než magnet vhodíte do vody, ujistěte se, zda není na místě nebo ve vodě nějaká osoba či zvíře, aby nedošlo ke zranění.
  • Pokud lovíte z mola nebo mostu, zajistěte, aby se magnet nepřiblížil ke kovovému sloupku, pilíři mostu.
  • Dávejte pozor, kam magnet házíte, zvlášť ve vodách, kde často plují lodě. Zřejmě nechcete, aby se magnet přichytil k vrtuli pohybujícího se plavidla.
  • Buďte ohleduplní a neprovádějte magnet fishing v chráněných vodních plochách. Mohli byste ublížit vodním živočichům a hnízdícím ptákům.

Úspěšný magnetický lov!

Objevte další zajímavosti o magnet fishingu.

V následujícím díle se například dozvíte tipy, kam na magnetický rybolov vyrazit.