Lovíte poklady z hlubin, užíváte si magnet fishing? Pokud ano, může se vám stát, že z vody vytáhnete vzácný nález, například kovovou schránku s mincemi nebo starý trezor. Co s takovým nálezem dělat? Můžete si jej nechat nebo ne? Zjistěte v článku, jak správně postupovat.

Ze sedmého dílu o magnet fishingu už víte, zda je magnetické rybaření něčím omezené a jestli můžete lovit všude nebo je to někde zakázané.

Které poklady můžete při magnetic fishingu vytáhnout?

Dopravní značka vylovená při magnet fishingu.

Dna řek, rybníků, jezer či městských stok skrývají mnoho předmětů. Při magnetickém lovu můžete vytáhnout:

 • staré hrnce, hřebíky, matice, zrezivělé šrouby, nože,
 • části jízdních kol, starých kočárků, automobilové ráfky,
 • dokonce i motocykl,
 • rybářskou výstroj,
 • klíče,
 • mobilní telefon,
 • železné a ocelové tyče,
 • různé nářadí, třeba lopatu,
 • dopravní značku,
 • nákupní košík,
 • zábradlí, kus plotu.
Kovová zábrana nalezená při magnet fishingu.

Budete-li mít štěstí, povede se vám vytáhnout i něco cennějšího:

 • staré zbraně, meč,
 • bezpečnostní schránky, pokladny, trezory,
 • feromagnetické mince,
 • šperky, pokud jsou jejich části magnetické,
 • různé historické artefakty.
Starožitnosti a magnet fishing.

Pamatujte, že ani silný magnet zlato nebo stříbro nepřitahuje. Mince by musely obsahovat i jiný feromagnetický kov nebo být uloženy v ocelovém, kovovém trezoru.

Víte, jak se zachovat při magnet fishingu, pokud naleznete něco vzácného, například starou sošku na kovovém podstavci, mince či jiný historický předmět? Nejprve je třeba vědět, které předměty se dají za archeologický nález považovat.

Definice archeologického nálezu podle zákona ČR

V § 23 Zákona o památkové péči je uvedeno: Archeologickým nálezem je věc, která je dokladem nebo pozůstatkem života člověka a jeho činnosti od počátku jeho vývoje do novověku a zachovala se zpravidla pod zemí.

Co dělat při nalezení archeologického nálezu?

V případě, že najdete starožitnost nebo jiný archeologický předmět, například staré mince, šperky či sošku, podle výše uvedeného zákona musíte nález nahlásit, a to nejpozději následující den Archeologickému ústavu, místnímu muzeu nebo památkovému úřadu. Nález pokladu také můžete nahlásit prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu věc naleznete.

Svůj objev na místě ponechte beze změny až do prohlídky pracovníky Archeologického ústavu nebo muzea.

Čtěte: 6 tipů, kam vyrazit na magnetický lov

Máte nárok na nálezné?

Magnet fishing.

Pokud objevíte cenný nález, máte většinou právo na odměnu. Nálezné vyplácí krajský úřad, který rovněž určí jeho výši na základě odborného posudku. Záleží na tom, z jakého materiálu magnet fishing nálezy jsou, mohou totiž obsahovat i drahé kovy.

Některé internetové zdroje však uvádí, že právo na nálezné máte pouze při náhodném nalezení archeologického artefaktu. Nikoliv, když se cíleně vypravíte s detektorem kovů nebo s fishing magnety hledat předměty do vodních hlubin.

Není tedy 100% jisté, zda odměnu za nalezené poklady dostanete. Ale pro klidné svědomí cenné předměty raději nahlašte, protože jinak se dopouštíte protiprávního jednání, které může být posouzeno jako přestupek nebo trestný čin zatajení věci.

Přečtěte si také: Jak jsme z řeky lovili dopravní značku – Magnet fishing v akci

Magnet fishing.

Jak postupovat při nálezu zbraní nebo munice

Někdy třeba z hlubin vody vytáhnete zbraně, nože a výbušniny. Takové nalezené poklady hned hlaste na Policii ČR. Zbraně totiž mohou pocházet z nelegální činnosti a hrozí i nebezpečí úrazu. Zvláště nevybuchlá munice je životu nebezpečná!

Po vytažení granátu nebo jiného kusu munice do příjezdu Policie ČR místo zajistěte, aby se k ní nedostali jiní lidé, hlavně děti, zvířata.

Úspěšný magnetický lov!

Objevte další zajímavosti o magnet fishingu.