Lovíte poklady z hlubin rybníků, řek, přehrad? Někdy se při magnet fishingu podaří z vody vytáhnout střelnou zbraň nebo munici. V takovém případě může jít dokonce o život, hlavně, když vytáhnete nevybuchlou munici. Střelná zbraň může zase pocházet z trestné činnosti. Jak správně postupovat a kam nález nahlásit? Čtěte v článku.

Jak správně postupovat při nálezu zbraně a munice

Magnet fishing.

Při magnetickém rybolovu můžete vytáhnout starý hrnec, mobilní telefon, dopravní značku i starožitnost. Není to běžné, ale může se stát, že z vody vylovíte pušku, pistoli, revolver, střelivo nebo vojenskou munici. Co dělat a kam nález nahlásit? Nález ideálně ještě z terénu pomocí mobilního telefonu hned nahlaste na Policii ČR nebo orgánu místní samosprávy, která informaci předá nejbližšímu útvaru policie.

S předměty nemanipulujte a ponechte je na místě, a to i v případě, že máte zbrojní průkaz. Zbraně mohou pocházet z nelegální činnosti a nevybuchlá munice je životu nebezpečná! Po vytažení granátu nebo jiného kusu munice vyčkejte do příjezdu Policie ČR a místo zajistěte, aby se k ní nedostali jiní lidé nebo zvířata.

Starý granát.

Našli jste při magnetickém rybaření u zbraně také zbrojní průkaz? Odevzdejte jej rovněž policii. Nesnažte se průkaz vrátit majiteli, poslat jej poštou ani hledat majitele na sociálních sítích, kde může dojít ke zneužití osobních údajů.

Jak se zachovat v případě nálezu zbraně, munice, střeliva, výbušniny a zbrojního průkazu, upravuje § 68 Zákona o zbraních ČR č. 119/2002.

Co se s nálezy bude dít dál?

Munice.

Policie ČR vám vystaví potvrzení o předání a nálezu. Nalezenou munici, střelivo či zbraň si ponechá po dobu 6 měsíců, dokud se neozve jejich vlastník. Pokud majitel nekomunikuje nebo nesdělí, jak se zbraní dále naložit, připadnou předměty státu. Je-li nález nebezpečný pro život nebo zdraví osob, policie zajistí jejich zničení.

Objevte další zajímavosti o magnet fishingu.