Využíváte sílu magnetů? Pokud ještě ne, tento seriál o magnetech je pro vás. V pár dílech se dozvíte, které magnety jsou nejsilnější, jak s nimi pracovat a hlavně k čemu se vám mohou silné magnety hodit v domácnosti, kanceláři, v obchodě, dílně, garáži i ve výrobě. Zjistěte, co vlastně magnety jsou a jak fungují.

Co je magnet a proč se může přicvaknout k něčemu kovovému?

Magnet je předmět, který vytváří magnetické pole. Jak je to možné? Protože došlo k jeho předchozí takzvané magnetizaci jiným magnetem, anebo takto vznikl přírodně, kupříkladu kámen magnetit.

Magnet má schopnost přitahovat některé typy kovů, jako je železo, nikl či kobal. Takovým kovům se říká feromagnetické kovy.

Kromě toho může magnet přitahovat, ale i odpuzovat jiné magnety nebo magnetické materiály.

Existuje několik typů magnetů. Některé potřebují k vytvoření magnetického pole elektřinu, těm se říká elektromagnety. A některé fungují trvale, pak se jedná o trvalé neboli permanentní magnety. A těm se budeme věnovat dál.

Silný neodymový magnet na kovové podložce
Silný neodymový magnet na kovové podložce.

Permanentní magnety si zachovávají magnetické pole dlouhodobě, trvale. Dělí se dále podle toho, z čeho jsou vyrobené, což zpravidla zároveň určuje, jak silně se dají magnetizovat a jakou budou mít magnetickou sílu.

Mezi nejznámější magnety patří:

  • Feritové magnety – starší typy magnetů, slabší, ale dodnes hojně využívané.
  • AlNiCo a SmCo magnety – silnější, odolné vysokým teplotám i kyselinám.
  • Neodymové magnety (NdFeB) – nejsilnější běžně dostupné magnety.

Co je magnetická síla?

Magnetická síla je druh síly, kterou vytváří permanentní magnet nebo elektrický proud u elektromagnetu. Když k sobě přiložíte dva magnety, mohou se buď přitahovat svými opačnými póly, anebo odpuzovat, pokud jsou k sobě natočené shodnými póly. To je způsobené magnetickou silou.

Představte si jako neviditelnou sílu, podobně jako vítr. I když vidíte, že vítr hýbe listy stromů nebo jeho foukání dokonce cítíte, samotný vítr vidět není.

Největší magnetická síla je u pólů magnetu
Magnet a železné piliny – síla vychází z pólů magnetu.

Magnetická síla vzniká pohybem elektronů – malých částic, které tvoří atomy – uvnitř magnetu. Elektrony se pohybují takovým způsobem, že vytvářejí magnetické pole kolem magnetu.

Určitě víte, co se stane, když do rybníka vhodíte kámen. Od místa dopadu se začnou vytvářet vlnky. U magnetu je to podobné – šíří se z něj magnetické pole, které ovlivňuje feromagnetické kovy nebo jiné magnety v blízkosti. Funguje to trvale, ani nemusíte magnet házet do rybníka, jako kámen. Jen s tím rozdílem, že magnetické pole není běžně vidět.

Pro lepší vizualizaci magnetického pole se používají magnetické siločáry, jež se vzdáleně podobají kruhům v rybníce po vhození kamene.

Co jsou magnetické póly, póly magnetu?

Magnetické póly magnetu jsou místa, kde je magnetická síla nejsilnější. Každý magnet má dva póly – severní a jižní pól. Stejně jako Země, která je také obrovským magnetem, díky čemuž funguje například kompas.

Severní pól magnetu je přitahovaný k jižnímu pólu jiného magnetu a naopak. Záleží tedy, jak k sobě magnety vzájemně natočíte. Pokud k sobě magnety přiblížíte stejnými póly, budou se od sebe odpuzovat.

Magnetické póly jsou takové „ruce“ magnetu, které mohou jiné magnety „táhnout“ k sobě, anebo naopak „tlačit“ od sebe.

A co kov? Přitahuje se k němu magnet nebo odpuzuje a jakým pólem?

Zjednodušeně stačí vědět, že k feromagnetickým kovům, jako je železo, nikl, kobalt nebo jejich slitiny, třeba ocel, se magnet přitahuje. A je jedno, jak magnet ke kovové podložce natočíte.

Magnet přitahuje feromagnetické kovové předměty oběma svými póly
Magnet přitahuje feromagnetické kovové předměty oběma svými póly.

Avšak zároveň zmíníme, že kromě feromagnetických kovů existují i jiné typy látek, například diamagnetické látky, které se od magnetů slabě odpuzují, například měď nebo stříbro či zlato. Ale tato síla je mnohonásobně slabší než síla, kterou se magnety přitahují k feromagnetickým kovům.

Příště: Který magnet vybrat

Teď už víte o magnetech všechny nejzákladnější informace. Příště se podíváme, čím se liší feritové, neodymové, AlNiCo, SmCo magnety nebo co jsou magnetické fólie. Také už se dozvíte, který magnet si vybrat. Studujte dál Magnetickou základku.
A sledujte i další magnetické zajímavosti na blogu Magnetik.