Pokud kovový šroubovák přiblížíte k silnému magnetu, zmagnetizuje se. Jak jej zase demagnetizovat? Podívejte se, jaké jsou možnosti odmagnetování kovových předmětů.

Proč vlastně demagnetizovat šroubovák?

Pokud je šroubovák magnetický, stává se magnetem a přitahuje k sobě další feromagnetické kovy z oceli, železa. Když jej odložíte na pracovní desku, mohou se k němu přichytit třeba šroubky, hřebíky, nůžky. A to není vždy žádoucí.

Mezi další předměty, které se běžně demagnetizují, patří příbory, části motoru, kovové nářadí pro obrábění nebo svařování.

5 způsobů demagnetizace magnetu

1) Vystavením silnému magnetickému poli

Jak demagnetizovat šroubovák.
Jak demagnetizovat šroubovák.

Šroubovák přibližte k silnému neodymovému magnetu a nechte jej přichytit. Potom magnetem pomalu přejíždějte po délce šroubováku, zepředu (od hrotu) směrem k rukojeti, následně magnet od šroubováku odtáhněte.

2) Ohřevem na vysokou teplotu

Kovovou přední část šroubováku zahřejte nad Curieovu teplotu – pro železo je to 768 °C. Nad Curieovou teplotou ztrácí totiž magnet své feromagnetické vlastnosti. Je však složité teplotu přesně změřit, navíc může dojít ke vzplanutí či poškození povrchové úpravy, barvy, případně k destrukci plastové rukojeti. Tato možnost se tedy spíš hodí pouze pro celokovové předměty a jen v případě, kdy víte, co děláte. Proto doporučujeme využít raději jiné způsoby demagnetizace.

3) Úderem

Šroubovák položte na kovový povrch, například plochu svěráku nebo kovadlinu. Udeřte do něho několikrát kladivem tak, jako byste se jej pokoušeli zploštit. Při úderu dochází ke zničení vnitřního uspořádání atomů. Údery ale nesmí být zase moc silné, aby nedošlo k ohnutí šroubováku. Tento způsob se hodí pouze pro pevné a odolné nástroje, nikoliv například pro křehký pilník.

4) Pořiďte si demagnetizér

Jak demagnetizovat šroubovák.
Jak demagnetizovat šroubovák.

Demagnetizér slouží k odmagnetizování kovových předmětů bez použití baterií nebo přívodu elektrického proudu. Jak s ním pracovat? Pro odmagnetování zmagnetizovaný předmět pomalu protáhněte otvorem označeným „-“. Jedná se zřejmě o nejjednodušší formu demagnetizace. Demagnetizér bývá k sehnání v hobbymarketech nebo i řetězcích jako je například Lidl.

5) Působením střídavého proudu

Předmět vložte do cívky, do které přivedete střídavý proud. Velikost proudu postupně snižujte až na nulovou hodnotu, anebo zmagnetizovaný předmět od cívky pomalu oddalujte. Tento postup je vhodný jen pro znalejší, jelikož hrozí úraz elektrickým proudem. Dodržujte všechny bezpečnostní pravidla pro práci s elektřinou!

6) Jak demagnetizovat větší předměty?

Výše uvedené postupy se hodí spíš pro menší nástroje, jako je například šroubovák. Jak demagnetizovat i větší předměty? Existují velké průmyslové demagnetizéry, například M-Pulse Magnetizer. Zpravidla se jedná o rozměrné cívky. Ty jsou buď stacionární, do kterých je třeba demagnetizovaný předmět umístit, ale existují i mobilní verze s kabelem, u nichž je zapotřebí nejprve okolo předmětu omotat kabel a vytvořit tak cívku. Na takovém principu fungují demagnetizační systémy od Maurer Magnetic AG.

Na demagnetizaci menších předmětů pak slouží mobilní ruční demagnetizátory. Dají se pořídit například na eBay pod označením „Holding Handy Demagnetizer“.

V Česku je k dispozici ruční demagnetizér od společnosti Walmag, který si můžete i zapůjčit.

Povedlo se vám šroubovák demagnetizovat? Jaký postup se vám osvědčil? Pochlubte se na naší magnetické FB stránce.

Objevte další triky s magnety na blogu Magnetik.cz.