Víte, co je magnetit a kde tento minerál najdete v České republice? Zjistěte, zda magnetická síla magnetů časem zeslábne. A jak funguje magnetické pole? Odhalte odpovědi na magnetické otazníky v prvním díle seriálu.

1) Co je magnetit?

Magnetit, neboli oxid železnato-železitý, je nerost černé, kovově lesklé barvy. Chemický vzorec nerostu je Fe3O4. Magnetit je feromagnetický kámen, který může být magnetizovaný a pak se z něj stane magnet. 

Magnetit je nejstarší známou látkou, která má magneticke vlastnosti. Přírodně magnetizovaný magnetit se nazývá Magnetovec.

Slovo magnet zřejmě pochází z řeckého „magnés“ a bývá spojováno s oblastí v Řecku „Magnésia“. Magnetit pravděpodobně objevili už staří Řekové a Čínané při prvních zkušenostech s těžbou železné rudy.

Magnetit.

Foto: Magnetit. Autor: Archaeodontosaurus, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Naleziště magnetitu

V České republice se dá magnetit v malém množství nalézt v Krušných horách a poblíž obce Měděnec u Kutné Hory, dále na Českomoravské vrchovině, například u Budče či u Bystřice nad Pernštejnem. Magnetovec těžili horníci i v Krkonoších a u Řípu. Magnetit obsažený v čediči u hory Říp způsobuje dokonce výchylky střelky kompasu.

Až 1,5 cm velké krystaly najdete rovněž na Smrčině u Sobotína a u Vernířovic v Jeseníkách. A kde jsou naleziště magnetitu ve světě? Naleznete jej třeba v ruském městě Magnitogorsk na Uralu nebo v severním Švédsku u měst Kiruna a Gällivare.

2) Slábne časem magnetická síla magnetů?

Neodymové magnety si za normálních okolností udrží magnetismus téměř natrvalo. Tím se odlišují od běžných feritových magnetů, které magnetickou sílu časem ztrácejí. Může se však stát, že v určitých situacích začne postupně přicházet o svůj magnetismus a magneticky slábnout i neodymový magnet. Kdy?

  • Vystavíte-li dlouhodobě neodymový magnet teplotám nad 80 stupňů Celsia. Při těchto teplotách totiž dochází k poškozování krystalické mřížky a magnet slábne. Hodíte-li magnet z neodymu například do ohně, měl by svou magnetickou sílu ztratit.
  • Pokud magnetické pole permanentního magnetu přiblížíte k jinému silnému magnetickému poli. Síla, která je nutná k demagnetizaci magnetu se nazývá koercitivní síla. Je to schopnost permanentního magnetu odolávat demagnetizaci vůči vnějšímu magnetickému poli. Čím má magnet větší koercitivní sílu, tím lépe dokáže odolávat demagnetizaci a má menší tendenci slábnout.

3) Čím je způsobené, že má magnet magnetické pole?

Magnetické pole je prostor okolo magnetu, ve kterém působí magnetické síly. Vzniká následkem pohybu elektrických nábojů. Magnetické pole je vytvářené buď permanentním magnetem nebo elektromagnetem.

Magnetické pole u permanentních magnetů je vytvářeno pohybem elektronů kolem jádra atomu. Permanentní magnety nepotřebují k vytváření magnetického pole vnější vlivy.

V případě elektromagnetů je pohyb elektronů tvořený elektrickým proudem. Elektromagnety tudíž potřebují k vytvoření magnetického pole elektrický proud – se zvětšením proudu se zvětší i magnetické pole.

Rozložení magnetického pole znázorňují magnetické indukční čáry. Indukční čáry směřují od severního k jižnímu magnetickému pólu magnetu. Když překryjete například tyčový magnet papírem a posypete jej železnými pilinami, piliny vám ukáží velikost a směr siločar.

Pro vizualizaci indukčních čar se používá také speciální magnetická senzorová fólie, neboli Flux detektor.

Sledujte dál blog Magnetik.cz a poznejte další magnetické zajímavosti.