Je přitažlivá síla magnetů stejně silná jako odpudivá síla? A co je magnetický čistič oken? Odhalte odpovědi na další magnetické otázky.

1)  Je přitažlivá síla magnetů stejná jako odpudivá, anebo se liší?

Pokud k sobě natočíte dva magnety odlišnými póly, budou se k sobě přitahovat. Jestliže však jeden z magnetů otočíte a natočíte jej k druhému magnetu shodným pólem, budou se magnety odpuzovat. Jsou tyto dvě síly stejně silné nebo odlišné?

Rozdíl mezi silami zkoumali a měřili odborníci v Supermagnete. Zjistili, že magnetická přitažlivost mezi magnety je zhruba o 5–10 % silnější než jejich vzájemná odpudivost. Jev je důsledkem specifického uspořádání magnetických domén uvnitř magnetů. 

Víte, že přitažlivá i odpudivá síla magnetů se významně snižuje s rostoucí vzdáleností?

Pro lepší pochopení je dobré vědět, proč se vlastně magnety vzájemně přitahují. Je to díky uspořádání jejich magnetických domén. Ty bychom mohli dále rozčlenit na atomy a ty zase na jádro, obal, ale o tom zase někdy jindy. V magnetu jsou magnetické domény uspořádané paralelně, ve stejném směru. Čím více jsou srovnané, tím je magnet silnější.

Odpuzování magnetů se stejnými póly
Odpuzování magnetů se stejnými póly.

Po přiložení druhého magnetu se magnetické domény v obou magnetech vzájemně ještě více srovnají, což přitažlivou sílu ještě o něco zvýší. Magnety jsou v takovém případě ve shodné pozici – takže vůči sobě opačnými póly. Například jižní pól magnetu u prvního i u druhého magnetu vlevo, pokud se na ně díváte z boku. Ze dvou magnetů se po jejich spojení stane vlastně jeden velký magnet.

Avšak, když jeden magnet otočíte, budou k sobě magnety natočené shodnými póly a budou se odpuzovat. To je dané tím, že si magnety vzájemně narušují paralelní orientaci magnetických domén. V případě přiložení silnějšího magnetu ke slabšímu ten silnější ovlivňuje slabší magnet. Kvůli narušení „srovnání“ magnetických domén je tedy odpudivá síla o něco slabší, než když se magnety přitahují.

Po oddálení magnetů od sebe se jejich magnetická síla zase vrátí do výchozího stavu, pokud tedy nedošlo k demagnetizaci magnetu. Ale to už je zase jiný případ, který popíšeme někdy příště. Stačí si pamatovat, že přitažlivost magnetů je o 5–10 % silnější než jejich odpudivost.

2) Co je magnetický čistič oken?

Magnetický čistič oken je nástroj, pomůcka, která funguje díky síle magnetů. Slouží k čištění obou stran oken bez nutnosti vylézat ven na vnější stranu okna. Skládá se ze dvou částí, které u sebe po přiložení na obě strany okna drží díky magnetické síle.

Jednu část umístíte na vnitřní stranu okna a druhou na vnější. Přicvaknou se k sobě přes sklo okna. Když následně pohnete vnitřní částí čističe po skle, vnější část se pohybuje synchronně díky magnetickému spojení a čistí vnější stranu okna.

Magnetický čistič oken
Magnetický čistič oken.

Vnější část mívá o něco drsnější, ale přesto měkký povrch, bývá jiná než vnitřní část. Na ní bývá zpravidla jen samet, který po vnitřní straně okna snadno klouže.

Magnetický čistič na okna je užitečný zejména pro čištění oken výškových budov, kde by bylo čištění vnější strany oken obtížné a nebezpečné.

Na stejném principu funguje magnetický čistič akvária.

Zjistěte odpovědi i na další magnetické otazníky.