Co jsou Hallovy snímače, k čemu v automobilech slouží a co mají společného s magnety? Jedná se o zařízení či součástky, které snímají magnetické pole. Fungují podle principu Hallova jevu. V autě je najdete na mnoha místech, mají důležitou funkci pro bezpečnost řidiče a posádky. Zjistěte v článku o Hallových snímačích více.

V seriálu Magnety v automobilech už jsme psali, jak silné neodymové magnety fungují v bezpečnostních systémech aut, hlídají například zapnutí bezpečnostních pásů, rozsvěcují brzdová světla, ovládají brzdový systém ABS nebo detekují polohu dveří automobilu.

V mnoha z těchto bezpečnostních systémů jsou v činnosti Hallovy snímače, které fungují na principu Hallova jevu. Objevil jej americký fyzik Edwin Hall už v roce 1879, když připravoval svoji disertační práci z fyziky. Snímače bývají označené také jako Hallova sonda, Hallův článek nebo Hallův senzor.

Polovodičová destička s napětím

Uvnitř Hallova snímače je malý polovodič, destička, skrze kterou protéká proud. Pokud se dostane do magnetického pole, například se k ní přiblíží magnet, přeskupí se náboje v destičce na jednu stranu. Na jedné straně je pak náboj záporný, na druhé kladný, díky čemuž vznikne napětí, Hallovo napětí.

Aby byl výstupní signál stabilní a silnější, bývá ve snímači ještě regulátor napětí a zesilovač. Signál pak proudí do řidicí jednotky, která jej vyhodnotí a podle situace například spustí upozornění na otevřené dveře auta, rozsvítí brzdová světla, aktivuje ABS, akustickou výstrahu nezapnutých bezpečnostních pásů nebo jiné akce, související i s provozem motoru.

K tomu, aby Hallův snímač vyslal signál, slouží často neodymové magnety, jež jsou umístěné uvnitř zařízení v motorovém prostoru, ve výbavě kabiny automobilu i na jiných místech vozidla.

Desítky Hallových snímačů v každém autě

Moderní automobily mívají i 40 Hallových senzorů. Snímají například:

 • natočení volantu,
 • zařazený rychlostní stupeň,
 • rychlost jízdy,
 • náklon auta,
 • otáčky motoru,
 • průtok paliva,
 • stav zablokování kol a ABS,
 • hladinu kapalin,
 • polohu brzdového pedálu,
 • polohu dveří i víka motoru,
 • pozici plynového pedálu,
 • stav zapnutí bezpečnostních pásů
 • a mnoho dalších stavů, poloh provozních součástí automobilu.

Hallovy snímače, společně se silnými magnety, jsou dnes důležitými součástmi každého automobilu, bez kterých by jejich provoz takřka nebyl možný.

Sledujte další magnetické zajímavosti na blogu Magnetik.cz.