Je magnet fishing něčím omezený? Můžete lovit všude nebo je to někde zakázané? Jak je to s magnetic fishingem v některých jiných zemích? Dá se silný magnet uložit do zavazadla v letadle? Odpovědi najdete v sedmém díle seriálu o magnetickém rybaření.

Z šestého dílu o magnet fishingu asi už víte, ve kterých lokalitách je možné najít zajímavé nálezy.

Magnet fishing v České republice – můžete lovit všude nebo je to někde zakázané?

Magnet fishing a legislativa v ČR.

V ČR a na Slovensku je magnetic fishing legální. V naší zemi zřejmě neexistuje zákon, který by zakazoval jeho provozování, ale je třeba dodržovat několik pravidel.

Pokud budete provozovat magnetic fishing na veřejně přístupných místech, je to legální. Vyhněte se však lovu v:

  • ochranných pásmech vodního zdroje,
  • národních parcích,
  • chráněných oblastech CHKO,
  • archeologických nalezištích – seznam archeologických nalezišť najdete na Wikipedii,
  • městských památkových zónách.

Stejně tak si u vybrané vodní plochy zjistěte, zda není v soukromém vlastnictví. Pokud ano, je třeba získat pro magnetické rybaření od vlastníka povolení.

Jak je to s magnet fishingem v některých jiných zemích?

Magnet fishing v zahraničí.

Chystáte-li se s magnety pro magnet fishing do zahraničí, pozor na legislativu dané země. Pro zajímavost se podívejte, jaká jsou omezení třeba ve Francii nebo Velké Británii.

Francie – Ve Francii je magnetický lov legální. Pokud plánujete hledat historické nebo umělecké předměty, obraťte se na místní úřad, kde vám vystaví zvláštní povolení.

Velká Británie – Ve Velké Británii je fishing legální, ale je třeba se řídit Kodexem pro detekci kovů.

Zvláštní pozor si dejte v zemích, jako je například Egypt, kde pro zacházení s archeologickými nálezy či jejich vývoz ze země platí přísná pravidla, zákazy a omezení.

V některých zemích, a to i v Evropě, je zakázané se pohybovat a tudíž i lovit třeba v přístavech nebo poblíž vojenských základen. Raději si vždy předem ověřte platné předpisy dané země, kterou chcete se silným magnetem navštívit.

Dá se silný magnet uložit do zavazadla v letadle?

cestování se silným neodymovým magnetem.

Povolení k cestování se silným neodymovým magnetem není úplně zřejmé. Záleží na daném letišti a letecké společnosti, se kterou budete cestovat.

V bezpečnostních pravidlech Letiště Václava Havla a Letiště Brno se o zákazů přepravování magnetů nic moc nedozvíte.

České aerolinie – ČSA v přepravních podmínkách pouze uvádí, že cestující nesmí přepravovat magnetický materiál. Podrobnější podmínky přepravy vám sdělí prodejní kanceláře dopravce.

Letecké společnosti Travel Service či Lufthansa se o magnetech v přepravních podmínkách nezmiňují.

Při bezpečnostní kontrole zavazadel raději počítejte s tím, že detekční zařízení magnet odhalí, zřejmě jej označí jako těžký kov a budete muset vysvětlit, o co jde. Na některých letištích mívají přístroje k měření magnetického pole.

Je lepší si před odletem u dané letecké společnosti zjistit podmínky přepravy se silným neodymovým magnetem. Před odbavováním pro jistotu oznamte zaměstnancům bezpečnostní kontroly, že převážíte fishing magnet a zeptejte se, zda si jej můžete vzít do letadla. Tak předejdete případným problémům při odbavování.

Jiné podmínky mohou platit pro předměty převážené přímo na palubě, a odlišné pro zavazadla uskladěná v zavazadlovém prostoru letadla.

Bezproblémový lov!

Objevte další zajímavosti o magnet fishingu.