Co je Kurská magnetická anomálie? Dokáží oceány vytvořit své vlastní magnetické pole? Proč magnet přitahuje hlavně jen předměty vyrobené ze železa, niklu a kobaltu? Odpovědi najdete ve 12. díle magnetického seriálu.

Z jedenáctého dílu magnetických otazníků už víte, jak funguje vaření pomocí magnetické indukce, jestli existuje magnet s jediným magnetickým pólem nebo zda-li je možné vyrobit pomocí magnetů perpetuum mobile. Odhalte odpovědi na další magnetické otazníky.

1) Co je Kurská magnetická anomálie?

Magnetická anomálie vzniká v zemské kůře – v hloubce až 70 km pod zemským povrchem. Vyznačuje se výrazně rozdílnou magnetizací od okolního geologického prostředí.

Magnetickou anomálii způsobuje abnormální koncentrace minerálů obsahujících železo. Jednou takovou anomálií je Kurská magnetická anomálie v Rusku, označovaná zkratkou KMA – Kursk Magnetic Anomaly, rusky Курская магнитная аномалия. Je to území s obrovským ložiskem železné rudy a je největší magnetickou anomálií na Zemi. Mikhail S. Blinnikov v knize A Geography of Russia and Its Neighbors uvádí, že v podzemí je zde okolo 31 miliard metrických tun železné rudy.

Kurská magnetická anomálie.
Kurská magnetická anomálie.

Kvůli ohromnému množství železa, zde nefungují magnetické kompasy – místo severu střelka kompasu ukazuje skoro na opačnou stranu.

Dalšími známými anomáliemi jsou například Banguiova magnetická anomálie v centrální Africe nebo Magnetická anomálie Teagami v Kanadě.

Banguiova magnetická anomálie.

Banguiova magnetická anomálie. Anomálie jsou vyznačené červenou barvou.

2) Existují magnetické oceány?

Oceány tvoří 70 % zemského povrchu. Díky spodním proudům, přílivu a odlivu jsou zřejmě oceány schopny ovlivňovat a měnit průběh magnetismu naší planety – dokáží si vytvořit vlastní magnetismus.

Jak je to možné? Podle teorie vědců, slaná voda, která neustále proudí s přílivem a odlivem, vytváří elektrický proud po celé planetě. A tento elektrický proud přitahuje magnetické pole hluboko pod zemskou kůrou. Mapování a snímky ze Švýcarského federálního technologického institutu ukázaly, že oceány skutečně vytvářejí své vlastní magnetické pole.

3) Proč magnet přitahuje hlavně jen předměty vyrobené ze železa, niklu a kobaltu?

Magnet nepřitahuje jen předměty vyrobené ze železa, niklu a kobaltu. Předměty vyrobené z feromagnetických látek – železa, niklu a kobaltu a jejich slitin jsou přitahovány k magnetu nejvíce – působí na ně přitažlivá magnetická síla magnetu.

Existují ale rovněž materiály, které železo, nikl, kobalt neobsahují, avšak i přesto na magnetické pole reagují. A není to vždy jen přitažlivou silou. Jedná se o paramagnetické a diamagnetické látky, o kterých jsme už psali v článku Které materiály přitahují magnety.

Jaká je podstata feromagnetismu?

Většina feromagnetických materiálů se skládá z malých magnetických domén (oblastí). Není-li látka zmagnetovaná, mají domény náhodnou orientaci.

Při sílícím vnějším magnetickém poli se domény se stejným směrem magnetizace rozrůstají a jiné naopak zmenšují a ztrácejí. Po zrušení vnějšího magnetického pole zůstávají tyto látky magnetické.

Magnetické domény.
Magnetické domény, Wikimedia CommonsGNU Free Documentation License, upraveno.

Sledujte dál blog Magnetik.cz a poznejte další magnetické zajímavosti.