Jak vzniká magnetická bouře a co může způsobit? Co je permanentní magnet nebo magnetický moment? Odhalte odpovědi v osmnáctém díle magnetických otazníků.

Ze 17. dílu magnetických otazníků už víte, zda existuje guma, která reaguje na magnet nebo co jsou magnetické indukční čáry či bipolární magnet.

1) Co je permanentní magnet a jaké typy existují?

Magnet je objekt, který v prostoru ve svém okolí vytváří magnetické pole. Může mít formu permanentního magnetu nebo elektromagnetu.

Permanentní magnety nepotřebují k vytváření magnetického pole vnější vlivy. Magnetické pole vytváří pohyb elektronů kolem jádra atomu. Prozatím nejsilnějším typem permanentního magnetu je neodymový magnet, přesněji NdFeB. NdFeB magnety jsou směsí neodymu, železa a boru. Nacházejí se v některých horninách, ale je možné je také vyrobit.

Permanentní, neodymový magnet.
Neodymový kotouč.

Elektromagnet je cívka s jádrem z magneticky měkké oceli. K rozpohybování elektronů, tedy k vytvoření magnetického pole, potřebuje elektrický proud – čím větší proud, tím silnější magnetické pole.

Cívka elektromagnetu.
Elektromagnet. Zdroj obrázku: Wikipedia

Podívejte se také, jaký elektromagnet je na světě nejsilnější.

2) Co je magnetická bouře?

Magnetické pole Země, neboli geomagnetické pole chrání naši planetu před pronikáním částic ze sluneční erupce a radioaktivním zářením z vesmíru.

Při slunečních erupcích dochází na povrchu Slunce k mohutným explozím žhavého plazmatu. Během erupce se uvolní silný proud částic, které putují vysokou rychlostí ze Slunce k Zemi a narušují magnetické pole planety. Tento jev se nazývá magnetická bouře.

Během magnetické bouře může dojít k výpadkům elektrického proudu, radiového spojení, narušení sítí mobilních operátorů a řídicích systémů kosmických přístrojů nebo poškození satelitů. Avšak mnoho slunečních erupcí je mírných a nezpůsobuje na Zemi žádné škody.

Například magnetická bouře v roce 1989 v kanadském Quebeku způsobila rozsáhlý výpadek elektřiny, včetně shoření transformátorů. V roce 2012 bouře přerušila komunikaci s evropskou sondou Venus Express, která obíhá Venuši.

3) Co je magnetický moment?

Magnetický moment je vektorová fyzikální veličina, která určuje magnetické vlastnosti zdrojů magnetického pole – elektrických vodičů, atomů nebo zmagnetovaných předmětů.

Vektor se od obyčejného čísla odlišuje tím, že má kromě velikosti i směr. Číslo má jen velikost.

Existují dvě veličiny magnetického momentu – Magnetický plošný (Ampérův) moment a magnetický dipólový (Coulombův) moment.

Sledujte dál blog Magnetik.cz a poznejte další magnetické zajímavosti.