Zvýší se magnetická síla při spojení dvou magnetů? Jaký je rozdíl mezi gravitační a magnetickou silou? Dají se oddělit magnetické póly magnetu? Odhalte odpovědi na magnetické otázky ve 26. díle Magnetických otazníků.

Z 25. dílu magnetických otazníků už asi víte, co je tokamak, kde najdete magnetický kopec a jak vznikají vířivé proudy. Podívejte se na rozluštění dalších magnetických otázek.

1) Když se spojí dva stejné kotoučové magnety, zvýší se dvojnásobně magnetická síla?

Magnetická síla se zvýší, ale jen u tenkých kotoučových magnetů. To znamená, že výška secvaknutých magnetů by neměla překročit velikost poloměru. Pokud budete přidávat další magnety, magnetická síla se zvýší, avšak pouze minimálně.

Podívejte se, jak se zvýší magnetická síla například u kotoučového magnetu KT-10-01-N:

1 ks – 0,5 kg
2 ks – 1,0 kg
3 ks – 1,5 kg
4 ks – 1,9 kg
5 ks – 2,1 kg

2) Jaký je rozdíl mezi gravitační a magnetickou silou?

Gravitační a magnetická síla jsou odlišné.

Gravitace je síla, která působí mezi dvěma libovolnými hmotnými objekty, a to bez ohledu na to, z jakého jsou materiálu. Gravitační síla ovlivňuje každého z nás. Právě teď vás k sobě přitahuje každá kometa, asteroid, planeta i černá díra. Zůstáváte ale na Zemi, protože celková síla vyvíjená vesmírem je menší než gravitační síla vyvíjená Zemí na vás. Máme štěstí, že?

Magnetická síla je přitažlivá nebo odpudivá síla působící mezi dvěma magnetickými látkami. Magnetickou silou na sebe působí například magnet a železné či jiné feromagnetické předměty.

3) Dají se oddělit magnetické póly magnetu?

Magnetické póly magnetu.
Magnetické póly magnetu.

I když existují například elektrické monopóly ve formě částic, které mají kladný nebo záporný elektrický náboj – protony nebo elektrony, póly magnetu se oddělit nedají.

Pokud magnet rozdělíte na dva kusy, získáte dva nové menší magnety, každý se severním a jižním pólem – nezískáte tedy samostatný severní a jižní pól.

Vědci se přiblížili k objevu magnetických monopólů, když v laboratoři vytvořili struktury podobné monopólům pomocí komplexního uspořádání magnetických polí v Bose-Einsteinových kondenzátech a supertekutinách. Byť to může znamenat, že je magnetický monopól teoreticky možný, doposud se jej nepovedlo v přírodě objevit, a to ani pomocí urychlovačů.

Nicméně pomocí teorií se dá odhadnout maximální možná hmotnost magnetického monopólu. Vzhledem k tomu, co je v současnosti známé o struktuře vesmíru, dá se přibližně stanovit, že hmotnost monopólu může být až enormních 1014 TeV.

Takový extrémně hmotný objekt mohl vzniknout v raných dobách vesmíru po Velkém třesku, než se začal vesmír rozpínat.

Resumé: magnetický monopól zatím není známý.

Zdroj: Phys.org

Tip: Magnetické póly magnetu zjistíte třeba pomocí mobilu.

Sledujte dál blog Magnetik.cz a poznejte další magnetické zajímavosti.