Která základní pravidla při používání silných magnetů je rozumné dodržovat? Důležité je například správné skladování magnetů, manipulace s nimi, používání venku, vědět, jak je udržovat, čistit, proč dát pozor na opatrné zacházení bez nárazů. Přečtěte si sedm tipů, aby vám magnety vydržely co nejdéle.

1) Chraňte děti před magnety

To nejdůležitější na začátek: Silné magnety dětem do rukou nepatří, hrozí jejich spolknutí dětmi nebo skřípnutí prstů. Existují ale i slabší verze magnetů, například magnetické fólie. S nimi můžete do kreativní tvorby zapojit i děti, avšak jen pod dohledem dospělé osoby. Inspirujte se v rubrice Děti a magnety.

Silné magnety nepatří do rukou dětem, hrozí úrazy
Silné magnety nepatří do rukou dětem, hrozí úrazy.

2) Citlivá elektronická zařízení a magnetická média držte dál

Vyvarujte se používání silných magnetů v blízkosti citlivých elektronických zařízení, jako jsou například kardiostimulátory či jiné zdravotnické pomůcky nebo úložiště dat, magnetické záznamové nosiče a platební karty s magnetickým proužkem.

Silné magnety mohou poškodit citlivá zařízení a paměťové nosiče
Silné magnety mohou poškodit citlivá zařízení a paměťové nosiče.

3) Manipulujte s magnety správně

Při práci s velice silnými magnety používejte ochranné rukavice a brýle. V případě použití supersilných neodymů, například břemenových magnetů, si vezměte také ochrannou obuv a helmu.

Magnety chraňte před mechanickým poškozením, jako jsou nárazy nebo jejich pády na zem.

Obzvlášť dejte pozor při oddělování a spojování magnetů. Jsou poměrně křehké, po velkém nárazu magnety mohou prasknout nebo se odštípnout.

Vrtání a řezání magnety zničí
Vrtání a řezání magnety zničí.

Při práci s magnety postupujte opatrně, aby se nechtěně nepřicvakly na kovový předmět ze železa, niklu či oceli ve vaší blízkosti. 

Pravidelně kontrolujte stav magnetů. Ty poškozené vyřaďte.

Vyvarujte se vrtání a řezání magnetů, protože během takových mechanických zásahů zpravidla prasknou.

4) Udržujte magnety v čistotě

Znečištěné magnety očistěte, aby nedocházelo ke snižování magnetické síly a oděru ochranné povrchové vrstvy. Některé typy svařovacích magnetů umožňují deaktivaci magnetické síly a snadné čištění.

A znáte postupy, jak z magnetů dostat železné piliny?

5) Skladujte magnety bezpečně

Skladujte magnety ideálně v obalech, ve kterých byly v době zakoupení. Při přepravě velkých a super silných magnetů, například těch na magnet fishing, používejte vhodné obaly a ochranné kontejnery.

Ochranný box na silné magnety
Ochranný box na silné magnety.

6) Informujte o silných magnetech rodinu a kolegy

Informujte všechny osoby a členy domácnosti o přítomnosti silných magnetů a potenciálních rizicích, ukažte jim třeba tyto tipy v článku.

Používáte-li magnety ve firmě, výrobě, tak na pracovišti umístěte varovné cedule a upozornění. Všichni pracovníci a osoby manipulující s magnety by měli být řádně proškoleni v oblasti bezpečnosti práce s magnety.

Pravidelně aktualizujte a revidujte bezpečnostní postupy a školení. Mějte k dispozici sadu první pomoci.

Podívejte se také na další bezpečnostní tipy, například informace týkající se alergie na nikl či pravidla zasílání silných magnetů.

Ochranné pomůcky pro práci s magnety v průmyslu
Ochranné pomůcky pro práci s magnety v průmyslu.

7) Vyberte správný magnet, ověřte technické parametry

Ujistěte se, že používáte magnety, které jsou vhodné pro vaši konkrétní potřebu a splňují všechny technické požadavky. Zajímejte se zejména o:

Různé typy magnetů
Různé typy magnetů.

Ať vám magnety dobře slouží!

Sledujte další magnetické zajímavosti na blogu Magnetik.