Jak vizualizovat magnetické pole? Student Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze Václav Zelený v rámci své bakalářské práce pod vedením Davida Novotného sestavil LED zobrazovač magnetického pole. Podívejte se, z čeho je zobrazovač sestavený a jak funguje.

Cílem Václava bylo navrhnout a vyrobit zobrazovač magnetického pole, který se dá použít jako zábavný nástroj pro objevování a pokusy s magnetismem, také pro aplikace a zařízení k práci s permanentními magnety.

Celý postup zmínil na webu Laboratoře magnetismu a senzorů katedry měření FEL ČVUT Praha (MAGLAB).

Magnetické pole detekují Hallovy senzory

Václav pro detekci magnetického pole použil Hallovy senzory, které poskládal do matic – modulů. Hallovy senzory vyhodnocují vertikální směr indukce magnetického pole, max. ± 75 mT. V každém modulu je 8 × 8 Hallových snímačů.

LED zobrazovač magnetického pole Václava Zeleného.
LED zobrazovač magnetického pole Václava Zeleného.

Hodnoty analogových výstupů Hallových snímačů jsou pomocí snímačů proudu a převodníku ADC zobrazené na programovatelných RGB LED s obnovovací frekvencí 60 Hz. Intenzita svitu LED se upravuje automaticky podle maximální naměřené indukce magnetického pole. Sběr informací, řízení provozu a prezentaci dat pomocí LED zajišťuje mikrokontrolér STM32.

256 Hallových snímačů ve 4 modulech

Jednotlivé moduly se dají propojit. Výstupy dat zobrazovače lze pro další práci spojit s počítačem pomocí sériové linky. Na ukázce jsou 4 spojené moduly, jedná se tedy o výstup z celkem 256 Hallových senzorů.

Podívejte se na videu, jak zobrazovač funguje

Sledujte další magnetické zajímavosti a pokusy na blogu Magnetik.cz.