Je jaro. Pokud to aktuální podmínky dovolí, lovci pokladů se vydávají do terénu, někteří loví i v zimě. Na co je dobré myslet během lovu s magnetem, která nepsaná pravidla během magnet fishingu dodržovat? Odhalte v článku.

10 zásad slušného lovce pokladů

1) Nelovím na soukromém pozemku bez dovolení.

Pokud je vodní plocha v soukromém vlastnictví, je lepší získat k magnetickému rybolovu povolení od majitele pozemku. To se týká hlavně rybníků nebo zatopených lomů.

2) Nelovím v archeologických nalezištích.

Magnetic fishing je v archeologických nalezištích a městských památkových zónách zakázaný. Seznam archeologických nalezišť najdete na Wikipedii.

3) Vylovené věci odvážím pryč, nic nehážu zpět do vody.

Vylovené předměty si ponechte. Všechny. Nálezy, které nepotřebujete, vyhoďte do tříděného odpadu nebo odvezte do sběrného dvora. Dna řek, rybníků a městských stok tak budou zase o něco čistější. Ryby vám poděkují.

4) Oznámím nález cennosti.

Vytáhnete-li z vody vzácný nález, například staré mince, meč nebo trezor, podle zákona musíte nález nahlásit, a to nejpozději následující den Archeologickému ústavu, anebo na jiném vhodném místě. Jak nález ohlásit, se dozvíte v 8. díle seriálu o magnet fishingu.

5) Se střelnou zbraní a municí nemanipuluji.

Po vytažení střelné zbraně, granátu nebo jiného kusu munice nahlaste nález Policii ČR. Vylovené předměty ponechte na místě a počkejte do příjezdu policie. Zbraň mohla být použita při nelegální činnosti a nevybuchlá munice je životu nebezpečná. Zjistěte, jak se správně zachovat – v 9. díle seriálu o magnetickém rybaření.

6) Neporušuji zákazy lovu v CHKO, Národním parku, v památkové zóně, ochranných pásmech vodního zdroje.

7) V žádném případě nečistím kašny od mincí.

Pokud si vás neobjednal provozovatel, vytahování mincí z městské či zámecké kašny je velice neetické.

8) Nedělám naschvály rybářům nebo jiným magnet fisherům.

Od rybářů mějte dostatečný odstup, ať jim neplašíte ryby.

9) Místo po lovu zanechám ve stavu, v jakém bylo před mým příchodem.

Vyvarujte se vyhazování odpadků v okolí řeky, rybníku nebo jezera. Po ukončení magnetického lovu po sobě ukliďte a místo zanechte ve stavu takovém, v jakém bylo při vašem příchodu. Anebo ještě v lepším.

10) Při magnetickém rybolovu v zahraničí si nastuduji legislativu dané země.

Chystáte se provádět magnetické rybaření v zahraničí? Pak respektujte omezení a legislativu konkrétní země. Každá země má jiná pravidla. V některých zemích je například zakázané lovit v přístavech nebo poblíž vojenských základen.

Objevte další zajímavosti o magnet fishingu.

Příjemnou zábavu během magnetického lovu!